DISCLAIMER WEBSITE

Deze website is eigendom van ROVAGRO NV. Contactgegevens: ROVAGRO NV, WOLFSTRAAT 11, 3620 LANAKEN Tel: 089/73 00 50 Fax: 089/72 29 69 E-mail : info@rovagro.be 0ndernemingsnummer: BE0436.219.589

Inzamelen van informatie / Privacy en gegevensbescherming

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door ROVAGRO NV op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling of registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren. De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of verwijderen. Daartoe volstaat het ons te mailen op info@rovagro.be. Bent u het niet eens met de manier waarop ROVAGRO NV uw gegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Meer informatie over de manier waarop ROVAGRO NV omgaat met uw gegevens vindt u in het algemeen beleid inzake gegevensbescherming aan te vragen via info@rovagro.be. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie indicatief en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met ROVAGRO NV contact nemen via mail. Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie